Aanleg glasvezelnetwerk windmolen park Maasvlakte

Op de buitenste rand van Maasvlakte 2 bouwt Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark met 116 megawatt vermogen. De 22 innovatieve onshore windturbines wekken samen jaarlijks
416 GWh aan groene stroom op. Daarmee is het gehele ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al in 2023 volledig voorzien van groene stroom.
D&G Infratechniek BV heeft in opdracht van A. Hak alle kabels mogen inblazen en afmonteren in de windturbines en in de SCADA ruimte van het inkoopstation. Op dit prachtig stukje Nederland is door onze opdrachtgevers een knap stuk vakwerk geleverd. Trots dat we als D&G hebben mogen bijdragen aan dit project en daarmee aan het verduurzamen van de energiebehoefte voor Rijkswaterstaat.

Bron: windparkmaasvlakte2.nl

Locatie:
Maasvlakte

Opdrachtgever:
A. Hak