Aanleg glasvezelverbinding Tennet Bergen op Zoom – Woensdrecht

In opdracht van Tennet wordt er door A. Hak Electron B.V. een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding (enkel circuit) tussen hoogspanningsstations Woensdrecht en Bergen op Zoom aangelegd. Door een derde circuit op een nieuw tracé aan te leggen, wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk rondom hoogspanningsstation Bergen op Zoom vergroot. De nieuwe ondergrondse kabelverbinding wordt circa 9 km lang. D&G Infratechniek BV heeft in opdracht van A. Hak Electron B.V. de glasvezelverbinding mogen verzorgen door het inblazen en afmonteren van een 48 vezelige glasvezelkabel over een lengte van 9 kilometer.

Bron: tennet.eu/nl/projecten/versterken-150-kv-net-woensdrecht-bergen-op-zoom

Locatie:
Bergen op Zoom – Woensdrecht

Opdrachtgever:
A. Hak Electron B.V.